Patiënten

TARIEVEN

De tarieven voor tandheelkundige behandelingen worden ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit betekend dat elke tandarts dezelfde tarieven hanteert voor de uitgevoerde behandeling. Een tandheelkundige behandeling kan bestaan uit een behandeltarief, maar ook uit een behandeltarief èn techniekkosten. De volledige lijst van kosten van tandheelkundige behandelingen kunt u vinden op : allesoverhetgebit.

FACTUREN EN BETALINGEN

Wij willen ons zo veel mogelijk focussen op uw zorg en de behandelingen, daarom verlopen de betalingen van de behandelingen via het factureringsmaatschappij Infomedics. Behandelingen die vallen binnen uw basispakket van uw zorgverzekering worden in de meeste gevallen door Infomedics doorgestuurd naar én afgehandeld door uw zorgverzekeraar. Heeft u een aanvullende tandartsverzekering? Dan stuurt Infomedics de nota ook door naar uw zorgverzekeraar. Het is mogelijk dat er sprake is van een eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van uw verzekering. Voor verdere informatie kijkt u op Infomedics

Heeft u vragen over de nota? Dan kunt u contact opnemen met de praktijk of met Infomedics op : 036-2031900.

KLACHTENREGELING

Al onze mondzorgverleners doen hun uiterste best u naar volle tevredenheid te behandelen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent.
Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van eventuele klachten over de behandeling of over de manier waarop u benaderd bent. Bespreek uw klacht het liefst direct met de betreffende behandelaar of met de praktijk manager. Vaak lost dit veel onduidelijkheden op en vinden wij samen een oplossing. Ook kunt u gebruik maken van ons klachtenformulier.

Een klacht nemen wij altijd serieus en ons streven is om klantvriendelijk en transparant te zijn en uw klacht zo spoedig mogelijk samen met u op te lossen.
Bij de verwerking van uw klacht nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.